Overzicht werking Schakel Retie 2023

Hierbij een beknopt overzicht van onze werking gedurende 2023:

 • 15 januari:  We hebben een standje met soep op de "Drink van de gemeente" in den Dries, zo zijn we zichtbaar aanwezig in ons dorp.
 • 17 januari: 8 vrijwilligers volgen de "Basis opleiding armoede ervaring" - drie avonden gebracht door Lieven van Welzijnsschakels Vlaanderen. Erg boeiend! 
 • 29 januari: Ons jaarlijks nieuwjaarsetentje in de Mantel met 60 deelnemers -  deelname was gratis dank zij onze sponsors.    
 • 8 februari: We rijden met klanten naar onze collega's van MIN Mol in de kerk van Achterbos, waar kleding, huisraad en speelgoed kan worden gekozen.   
 • 18 februari: Herstelcafe in het buurthuis: Er worden onder andere laptops hersteld, broeken verkort, een trolley en een muziekbox hersteld...
 • 8 maart: Kinderbingo - in aantal een succes, we doen dit later in 2023 nog 2 maal
 • 9 maart: Filmvoorstelling van het toneelstuk "Sterrelicht en appeltaart" met nabespreking
 • 16 maart: We kopen een 10-jaar oude bestelwagen "Jumper" aan, dit dank zij een goedgekeurd project bij de koning Boudewijnstichting en extra sponsering. Zo moet er niet langer met de eigen wagens van vrijwilligers rond gereden worden voor het ophalen van voeding.
 • 10 april: Paasontbijt - op paasmaandag wordt een klassieker. We hebben dit jaar ook de lokale verenigingen uitgenodigd. De zaal zit vol, en er wordt genoten van het verzorgd en lekker ontbijt.  
 • 18 april: De buurthuis werking wordt verder uitgebouwd. Een vrijwilligersteam start met yoga op woensdag ochtend, en de vrije inloop wordt uitgebreid naar dinsdagnamiddag en vrijdag ochtend. Er worden 3 logo's ontworpen voor het Buur(t)Huis en onze klanten kiezen het winnende ontwerp!  
 • 30 mei: We moeten de samenwerking met Actie MIN Mol ivm ophalen van voeding bij lokale handelaars stopzetten om financiele redenen.   
 • 27 mei: Buurthuisfeest met onthulling van het nieuwe logo, lekkere smoutebollen, een springkasteel en optreden van Pablo Groove. Heel wat mensen uit de buurt komen een kijkje nemen en blijven voor een hapje en een drankje.
 • 6 juli: Familiedag in het Boudewijnpark Brugge. Onze klanten kunnen inschrijven voor deze daguitstap. De bus zit helemaal vol, met 62 personen rijden we naar Brugge, er wordt gezorgd voor gratis ingang en drankjes. Dank aan onze sponsors!
 • 23 juli: Picknick in het park met vrijwilligers en klanten.
 • 19 augustus: Daguitstap naar Pakawi park. Dank zij een goedgekeurd project bij "Vakantie voor Iedereen" kunnen we met onze kinderen en begeleidende ouders met een volle bus naar Pakawi park in Olmen. Er is voor alles gezorgd: een picknick 's middags, drankjes gedurende de ganse dag, busvervoer en super begeleiding. Het team krijgt veel dankbare reacties, voor herhaling vatbaar!  
 • CREA namiddag voor kinderen tot 12 jaar - Inge Smeyers brengt 12 kinderen tot artistieke prestaties! Het was heel leuk!
 • 1 september: We huren een staanplaats voor onze bestelwagen. Tegelijk hebben we vanaf nu de broodnodige extra opslagruimte.
 • 5 september: Tijdens het regelmatig overleg met de gemeente Retie wordt afgesproken om een proef op te zetten rond outreachend werken voor OCMW medewerkers. Gedurende de maanden september tot december zullen maandelijks twee medewerkers enkele uren naar het buurthuis komen. 
 • 9 oktober: Op vraag van de Woonboog verhuist het buurthuis naar Heggestraat 3. Er wordt hard gewerkt om alles terug in te richten en na twee weken kunnen we terug aan de slag!
 • 11 oktober: Creanamiddag voor kinderen tot 12 jaar - Inge Smeyers brengt 12 kinderen tot artistieke prestaties! Het was heel leuk!
 • 17 oktober: Jaarlijkse fakkeltocht in Mol - protest tegen armoede. We nemen deel met een delegatie
 • 25 oktober: Het project dat we indienden bij De Warmste Week is goedgekeurd!
 • 18 november: Vrijwilligersfeest - de wandeling wordt afgeschaft wegens te slecht weer, maar niet getreurd het wordt een heel gezellige namiddag en avond met een hapje en een drankje. 
 • 26 november: Soep op de Stoep actie, in de Mantel, de opbrengst wordt gestort aan Welzijnszorg. 
 • 2 december: Sinterklaas actie, we zorgen voor een mooi sinterklaasgeschenk voor 62 kinderen, met dank aan onze sponsors!
 • 8 december: Theater uitvoering van "De Kansendans" - dit is het evenement van het jaar geworden! Met 230 verkochte kaarten zit de podiumzaal van den Dries vol. Het is muisstil gedurende de monoloog die met geweldige inleving gebracht wordt door Stefanie Moens.  Beklijvend toneel ! We willen met dit stuk ook structureel iets veranderen aan het beeld dat mensen hebben van personen in kansarmoede, en uit de reacties bleek dat het stuk indruk heeft gemaakt...
 • 11 december: De gemeente Retie tekent een intentieverklaring voor de financiering  van onze samenwerking met Foodsavers. 
 • 13 december: Bingo voor kinderen met veel plezier (en af en toe een traantje als een kindje lang moet wachten om "Bingo" te kunnen roepen). Maar aan het einde komt alles in orde met mooie prijsjes voor iedereen en lekkere koek en drankje. 
 • 25 december: Eerste maal kerstavond in het buurthuis en meteen volgeboekt, georganiseerd door het buurthuis team, met lekker eten, pakjes en een film.
 • 23 en 30 december: Speciale eindejaars editie van de voedselbedeling, met eindejaars pakket dat gesponsord werd door o.a. de Lions. Het OCMW heeft ons doorverwijzingen gestuurd voor 76 gezinnen, of 234 gezinsleden waarvan 103 kinderen.